Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Article3177

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Determinants of Physicians’ Technology Acceptance for e-health in Ambulatory Care
Veröffentlicht: 2012

Journal: International Journal of Medical Informatics (IJMI)
Nummer: 11
Seiten: 746-760

Volume: 81


Referierte Veröffentlichung

BibTeX
DOI Link: 10.1016/j.ijmedinf.2012.02.002Forschungsgruppe

Critical Information Infrastructures


Forschungsgebiet