Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Book286

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Annotation for the Semantic Web
Veröffentlicht: 2003
Verlag: IOS Press
Type: Buch
BibTeX


Projekt

Dot.KomForschungsgruppe

Wissensmanagement


Forschungsgebiet

Semantic Web Infrastructure, Semantische Annotierung, Semantic Web