Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Incollection86

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


CREAting relational Metadata (CREAM) -- a framework for semantic annotation
Veröffentlicht: 2002
Herausgeber: I. Cruz, S. Decker, J. Euzenat (eds.)
Buchtitel: The Emerging Semantic Web
Verlag: IOS Press, Amsterdam
BibTeX


Projekt

DAML - OntoAgentsForschungsgruppe

Wissensmanagement


Forschungsgebiet

Semantische Annotierung