Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Inproceedings270

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Java Web Course - An Application Of ILIAS
Published: 2003 September
Herausgeber: Wolfgang Leidhold, Matthias Kunkel
Buchtitel: International ILIAS Conference – Proceedings 2002/2003
Seiten: 69 - 75
Verlag: Wolfgang Leidhold, Matthias Kunkel
Organisation: Euroversity 2004

Referierte Veröffentlichung

BibTeX

ISBN: 3-00-014798-5

Projekt

VIRORForschungsgruppe

Komplexitätsmanagement


Forschungsgebiet

E-Learning