Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Inproceedings3123

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Self-optimizing Machine Management
Published: 2010 März

Buchtitel: Proceedings of the 2nd International Conference on Machine Control & Guidance
Seiten: 107 - 115
Verlag: VDI
Erscheinungsort: Bonn
Referierte Veröffentlichung

BibTeX


Projekt

OCOMForschungsgruppe

Effiziente Algorithmen


Forschungsgebiet

Organic Computing