Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Phdthesis3070

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche
Heuristic-based Genetic Operation in Classifier Systems
Datum: 27. Februar 2015
KIT, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.
Erscheinungsort / Ort: Karlsruhe
Referent(en): Hartmut Schmeck, Rudi Studer
BibTeX

Forschungsgruppe

Effiziente Algorithmen


Forschungsgebiet

Maschinelles Lernen, Agentensysteme