Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Phdthesis3072

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche
Managing Flexible Loads in Residential Areas
Datum: 3. Juni 2015
KIT, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.
Erscheinungsort / Ort: Karlsruhe
Referent(en): Hartmut Schmeck, Christof Weinhardt
BibTeX

Forschungsgruppe

Effiziente Algorithmen


Forschungsgebiet

Energieinformatik