Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Phdthesis3084

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche
Stigmergy-Based Load Scheduling in a Demand Side Management Context
Datum: 9. Juni 2016
KIT, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Erscheinungsort / Ort: Karlsruhe
Referent(en): Hartmut Schmeck
BibTeX

Forschungsgruppe

Effiziente Algorithmen


Forschungsgebiet

Energieinformatik