Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Proceedings469

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Conceptual Structures: Broadening the Base, Proc. ICCS 2001
Published: 2001 Juli
Verlag: Springer, Heidelberg
BibTeXForschungsgruppe

Wissensmanagement


Forschungsgebiet