Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Techreport1640

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Learning Disjointness Axioms
Published: 2007 Dezember
Institution: Institute AIFB, University of Karlsruhe
Archivierungsnummer: 1640

BibTeXDownload: Media:2007_1640_Völker_Learning_Disjoi_1.pdf
Weitere Informationen unter: Link

Projekt

NeOnForschungsgruppe

Wissensmanagement


Forschungsgebiet

Ontology Learning, Semantic Web