Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Techreport240

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Combined Super-/Substring and Super-/Subsequence Problems
Published: 2000 Januar
Nummer: 397
Institution: University of Karlsruhe, Institute AIFB
Erscheinungsort / Ort: 76128 Karlsruhe, Germany
Archivierungsnummer: 240

BibTeX

Forschungsgruppe

Effiziente Algorithmen


Forschungsgebiet