Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Techreport242

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


OntoEdit: Collaborative Ontology Development for the Semantic Web
Published: 2002 August
Nummer: 419
Institution: University of Karlsruhe, Institute AIFB
Erscheinungsort / Ort: 76128 Karlsruhe, Germany
Archivierungsnummer: 242

BibTeX

Forschungsgruppe

Wissensmanagement


Forschungsgebiet