Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Techreport399

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Peer Selection in Peer-to-Peer Networks with Semantic Topologies
Published: 2004 Januar
Institution: AIFB, Universität Karlsruhe
Archivierungsnummer: 399

BibTeX
Projekt

SWAPForschungsgruppe

Wissensmanagement


Forschungsgebiet