Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Techreport776

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


QOM - Quick Ontology Mapping
Published: 2004 August
Institution: Institut AIFB, Universität Karlsruhe
BibTex-ID: ehrig04qomTR
Archivierungsnummer: 776

BibTeX
Download: Media:2004_776_Ehrig_QOM_-_Quick_Ont_1.pdfProjekt

SEKTSTI2SWAPForschungsgruppe

Wissensmanagement


Forschungsgebiet
Optimierung


-->