Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Proceedings1930

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Proceedings of the Fourth International Workshop on Contexts and Ontologies (C&O)
Published: 2008 Juli
Ausgabe: 390
Verlag: CEUR-WS
Erscheinungsort: Patras, Greece
BibTeX

ISSN: 1613-0073

Projekt

NeOnForschungsgruppe

Wissensmanagement


Forschungsgebiet

Ontology Engineering