Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Proceedings3008

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Web Reasoning and Rule Systems - 5th International Conference (RR 2011)
Published: 2011 August
Ausgabe: 6902
Reihe: LNCS
Verlag: Springer
BibTeX

ISBN: 978-3-642-23579-5Forschungsgruppe

Wissensmanagement


Forschungsgebiet