Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Article3120

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Progress in Multi-Disciplinary Data Life Cycle Management
Veröffentlicht: 2015

Journal: Journal of Physics: Conference Series
Nummer: 3
Seiten: 032018

Volume: 664


Referierte Veröffentlichung

BibTeX

Projekt

LSDMAForschungsgruppe

Effiziente Algorithmen


Forschungsgebiet