Home |  ENGLISH |  Kontakt |  Impressum |  Datenschutz |  Anmelden |  KIT

Incollection1440

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Modeling Semantic Business Process Models
Veröffentlicht: 2007
Herausgeber: Peter Rittgen
Buchtitel: Handbook of Ontologies for Business Interaction
Edition: IDEA Group Publishing
BibTeXForschungsgruppe

Betriebliche Informationssysteme


Forschungsgebiet